Välkommen ombord!

Under sommaren 2019 kommer det vid två tillfällen vara möjligt gå ombord på fartyg vid Andressons Kaj.

Först ut är isbrytaren Atle som besöker Lysekil 26 juni som en del av Sjöfartskonvjen som jobbar för att informera och rekrytera till sjöfarten.
I augusti under Women’s Match kommer Preem och Sirius att presentera sitt senaste fartyg M/T Mercurius.
Båda besöken är en del av projektet Satsa på Sjöfart

 

Välkommen ombord på Atle!

För att fler ska få kännedom om sjöfartens yrken, utbildningar och karriärvägar kommer en sjöfartskonvoj med isbrytaren Atle i täten att besöka hamnar runtom i Sverige den 24 juni till den 18 juli. Vi hoppas du kommer!
På Atle får du möjlighet att bekanta dig med fartyget för att se hur besättningen bor och jobbar ombord. I anslutning har du dessutom möjlighet att möta besättningsmedlemmar och studenter och därtill arrangeras utställningar ombord och på kajen. Du kommer till exempel att kunna navigera ett fartyg i en simulator.

Sjöfarten är en framtidsbransch med ett stort rekryteringsbehov och goda jobbmöjligheter. Besök Sjöfartskonvojen och lär känna branschen, välkommen!