Vågkraft – Projektlaster

Lysekils Hamn lastar vågkraftverk. Världsmarknaden är beräknad till 12 000 kraftverk per år.

001  002

Seabased AB utvecklar system för utvinning av elenergi ur havsvågor. Forskning och utveckling inom Seabased bedrivs i nära samarbete med forskare vid Centrum för Förnybar Elenergiomvandling (CFE) vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Läs mer om Seabased AB: Seabased AB

Under 2008 började Seabased att tillverka de första kommersiella vågkraftsaggregaten i Lysekil. Utläggningsplatser för de första enheterna är Sveriges och Norges västkust. Seabased projekterar även en större produktionsanläggning i Lysekil på västkusten.

004  003

Läs mer om Vågkraftsprojektet Lysekil på Uppsala Universitets hemsida: Vågkraftprojektet Lysekil