För priser gällande hamn- och stuveri hänvisas till SDK Shipping telefon 0523-18490

Vill du boka kajplats i Södra Hamnen i sommar? (Anderssons Kaj m.fl.)

Maila till bokning@lysport.se

OBS! Här går inte att boka platser i gästhamnen för privatpersoner. För bokningar och frågor gällande gästhamnen hänvisas till Lysekils Kommun

Vill du koppla landström på Anderssons kaj har vi numer bara begränsade möjligheter till detta.
Inkoppling sker vardagar kl 07:30-15:30.
Bokning av landström sker på bokning@lysport.se