Fackling på Grötö Rev

Under helgen v 21 kommer ett gasfartyg in till Grötö Rev för en s.k. purging operation.
Fackling av gas kommer att ske först på måndag 2019-05-27 och då kommer en låga synas i hamnområdet. Facklingen sker under kontrollerade former och leds av personal från AGA. Räddningstjänsten är meddelad om att detta arbete pågår.