SDK tar över driften av hamn- och stuveriverksamheten i Lysekil

PRESSMEDDELANDE
Lysekil, 26 augusti 2019

SDK Shipping AB tar över driften av hamnen i Lysekil.

SDK Shipping och Lysekils Hamn har per 1 augusti 2019 tecknat ett avtal om övertagandet av driften för hamnen i Lysekil.
I samband med avtalet övertar SDK Shipping även delar av personalen och hamnens maskinpark.
Förutom den befintliga maskinparken har SDK investerat i flera nya maskiner för hantering av gods, och hamnen är nu ännu bättre rustad för fortsatt tillväxt och för att kunna möta såväl dagens samt framtidens behov.

Avtalet löper i minst tio år.

Lars Jespersen, VD för SDK Shipping AB säger:
”SDK Shipping har under lång tid varit den största kunden i Lysekil Hamn, och vi är glada över att vi nu har möjlighet att ta över driften av hamnen till förmån för det lokala samhället i Lysekil samt för hamnens kunder. SDK Shipping har genom sina danska ägare lång erfarenhet av hamnverksamhet och vi förväntar oss att kunna öka både godsomsättning och fartygsanlöp i hamnen. Vi har länge sett på möjligheten att utveckla hamnen ytterligare, och med den nya optimerade strukturen står vi väl rustade till att få in fler kunder till hamnen”.

SDK ser fram emot att bli större och växa med sin verksamhet i Lysekil, både som arbetsgivare men också mot utvecklingen av Lysekil som en viktig kommersiell hamn. När företaget etablerade sig i Lysekil redan 2011 berodde det delvis på det goda geografiska läget. Hamnen är lätt åtkomlig från havet, och det finns snabb åtkomst till motorväg.
Lars Jespersen avslutar: ”Vi är övertygade om att hamnen i Lysekil i framtiden kommer att bli ännu mer attraktiv för hantering av gods.”

Dan Ericsson, VD för Lysekils Hamn AB
Vår ägare, Lysekils Kommun, har under en längre tid övervägt hamnens framtid och tidigt i våras fick vi uppdraget av kommunfullmäktige att titta på en möjlig utkontraktering av hamn- och stuveriverksamheten. Eftersom SDK Shipping under lång tid har varit den största kunden i Lysekils Hamn, var det naturligt att vända sig till dem för att se om det från deras sidan fanns ett intresse för att ta över verksamheten.
Vi är därför glada att nu ha hittat en lösning där SDK driver verksamheten framåt och säkerställer arbetstillfällen samt en framtida drift av handelshamnen i Lysekil.
Med SDK som ansvarig för verksamheten är vi övertygade om att hamnen förblir kommersiellt aktiv till förmån för både nuvarande kunder och nya kunder.”

SDK Shipping är ett av Skandinaviens ledande sjöfarts- och logistikföretag med egna kontor i Norden och utomlands.
SDK ägs av A/S United Shipping and Trading Company Ltd. (USTC) – en koncern som förutom shipping, ägnar sin verksamhet åt bunker trading och egna tankfartyg.

Välkommen ombord!

Under sommaren 2019 kommer det vid två tillfällen vara möjligt gå ombord på fartyg vid Andressons Kaj.

Först ut är isbrytaren Atle som besöker Lysekil 26 juni som en del av Sjöfartskonvjen som jobbar för att informera och rekrytera till sjöfarten.
I augusti under Women’s Match kommer Preem och Sirius att presentera sitt senaste fartyg M/T Mercurius.
Båda besöken är en del av projektet Satsa på Sjöfart

 

Välkommen ombord på Atle!

För att fler ska få kännedom om sjöfartens yrken, utbildningar och karriärvägar kommer en sjöfartskonvoj med isbrytaren Atle i täten att besöka hamnar runtom i Sverige den 24 juni till den 18 juli. Vi hoppas du kommer!
På Atle får du möjlighet att bekanta dig med fartyget för att se hur besättningen bor och jobbar ombord. I anslutning har du dessutom möjlighet att möta besättningsmedlemmar och studenter och därtill arrangeras utställningar ombord och på kajen. Du kommer till exempel att kunna navigera ett fartyg i en simulator.

Sjöfarten är en framtidsbransch med ett stort rekryteringsbehov och goda jobbmöjligheter. Besök Sjöfartskonvojen och lär känna branschen, välkommen!

 

 

Fackling på Grötö Rev

Under helgen v 21 kommer ett gasfartyg in till Grötö Rev för en s.k. purging operation.
Fackling av gas kommer att ske först på måndag 2019-05-27 och då kommer en låga synas i hamnområdet. Facklingen sker under kontrollerade former och leds av personal från AGA. Räddningstjänsten är meddelad om att detta arbete pågår.

Fackling i Lysekils Hamn v 18

Under fredag till söndag v 18 kommer det att pågå fackling i Lysekils Hamn. Det innebär att en låga kan synas och att svart rök kommer att stiga över hamnområdet. Räddningstjänsten är meddelad om detta och arbetet sker under kontrollerade former under ledning av AGA.

Vid frågor kontakta Lysekils Hamn AB på 0523-611219

Nya rutiner för bokning av mobilkran

Information till berörda,

Beroende på förändringar i Lysekils Hamns AB’s verksamhet så kommer bokningar av mobilkranen att
fr.o.m.  2019-04-11,  hanteras/administreras av kommunens småbåtsenhet.
Vänligen kontakta Daniel Gustafsson på tfn. 0523 -613 000 för bokningar.

Ingångna prisavtal mellan Er och Lysekils Hamn AB gäller fortsatt och utfört arbete kommer att faktureras från Lysekils Hamn AB.

Nya båtmän i Lysekil

Purging Hub

Fr.o.m hösten 2018 erbjuder Lysekils Hamn tillsammans med AGA och Ferm & Olsson tankfartyg att göra gasrent, s.k. purging, i Lysekils Hamn.

We offer:

• Delivery of Industrial grade Nitrogen for inerting, purging and blanketing.
• Flaring of hydrocarbons with ground flares
• Cold and liquefied Nitrogen for cooling of LNG-tanks
• LNG bunkering
• Hot Nitrogen for effective drying of ship tanks

Läs mer i vår broshyr:

Purging Hub i Lysekils Hamn

 

R/V Svea är sjösatt!

Den 18e juli sjösattes R/V Svea på varvet i Vigo i Spanien under pompa och ståt. Det är fortfarande mycket kvar att göra innan hon är färdig men i april 2019 väntas hon komma till Lysekil och Gullmarskajen där hon ska ha sin hemmahamn.

Här är varvets film från sjösättningen: