Välkommen ombord!

Under sommaren 2019 kommer det vid två tillfällen vara möjligt gå ombord på fartyg vid Andressons Kaj.

Först ut är isbrytaren Atle som besöker Lysekil 26 juni som en del av Sjöfartskonvjen som jobbar för att informera och rekrytera till sjöfarten.
I augusti under Women’s Match kommer Preem och Sirius att presentera sitt senaste fartyg M/T Mercurius.
Båda besöken är en del av projektet Satsa på Sjöfart

 

Välkommen ombord på Atle!

För att fler ska få kännedom om sjöfartens yrken, utbildningar och karriärvägar kommer en sjöfartskonvoj med isbrytaren Atle i täten att besöka hamnar runtom i Sverige den 24 juni till den 18 juli. Vi hoppas du kommer!
På Atle får du möjlighet att bekanta dig med fartyget för att se hur besättningen bor och jobbar ombord. I anslutning har du dessutom möjlighet att möta besättningsmedlemmar och studenter och därtill arrangeras utställningar ombord och på kajen. Du kommer till exempel att kunna navigera ett fartyg i en simulator.

Sjöfarten är en framtidsbransch med ett stort rekryteringsbehov och goda jobbmöjligheter. Besök Sjöfartskonvojen och lär känna branschen, välkommen!

 

 

Fackling på Grötö Rev

Under helgen v 21 kommer ett gasfartyg in till Grötö Rev för en s.k. purging operation.
Fackling av gas kommer att ske först på måndag 2019-05-27 och då kommer en låga synas i hamnområdet. Facklingen sker under kontrollerade former och leds av personal från AGA. Räddningstjänsten är meddelad om att detta arbete pågår.

Fackling i Lysekils Hamn v 18

Under fredag till söndag v 18 kommer det att pågå fackling i Lysekils Hamn. Det innebär att en låga kan synas och att svart rök kommer att stiga över hamnområdet. Räddningstjänsten är meddelad om detta och arbetet sker under kontrollerade former under ledning av AGA.

Vid frågor kontakta Lysekils Hamn AB på 0523-611219

Nya rutiner för bokning av mobilkran

Information till berörda,

Beroende på förändringar i Lysekils Hamns AB’s verksamhet så kommer bokningar av mobilkranen att
fr.o.m.  2019-04-11,  hanteras/administreras av kommunens småbåtsenhet.
Vänligen kontakta Daniel Gustafsson på tfn. 0523 -613 000 för bokningar.

Ingångna prisavtal mellan Er och Lysekils Hamn AB gäller fortsatt och utfört arbete kommer att faktureras från Lysekils Hamn AB.

Nya båtmän i Lysekil

Purging Hub

Fr.o.m hösten 2018 erbjuder Lysekils Hamn tillsammans med AGA och Ferm & Olsson tankfartyg att göra gasrent, s.k. purging, i Lysekils Hamn.

We offer:

• Delivery of Industrial grade Nitrogen for inerting, purging and blanketing.
• Flaring of hydrocarbons with ground flares
• Cold and liquefied Nitrogen for cooling of LNG-tanks
• LNG bunkering
• Hot Nitrogen for effective drying of ship tanks

Läs mer i vår broshyr:

Purging Hub i Lysekils Hamn

 

R/V Svea är sjösatt!

Den 18e juli sjösattes R/V Svea på varvet i Vigo i Spanien under pompa och ståt. Det är fortfarande mycket kvar att göra innan hon är färdig men i april 2019 väntas hon komma till Lysekil och Gullmarskajen där hon ska ha sin hemmahamn.

Här är varvets film från sjösättningen:

Ett av världens lyxigaste kryssningsfartyg på väg till Sverige och Lysekil

Den 7 juli kommer kryssningsfartyget Seven Seas Explorer till Lysekil.

I den här artikeln från Expressen beskrivs hon som ett av världens lyxigaste fartyg. Tyvärr omnämner inte artikel Lysekil men man kan nog ändå utgå från att priser m.m. är det samma.