Hemvärnsövning i Lysekils Hamn

11-15 April kommer en hemvärnsövning genomföras bl.a. i Lysekils Hamn.
Insatsen i Lysekils Hamn kommer i första hand ske under helgen 14-15 april.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2018/03/forberedelser-for-insatsovning/

Svea har hittat hem

Forskningsfartyget Svea har fått Lysekil som hemmahamn efter att SLU och Lysekils Hamn AB tecknat avtal om kajplats.

Tisdagen den 12 december tecknade Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, avtal med det kommunala bolaget Lysekils Hamn AB, om kajplats i Lysekil för forskningsfartyget Svea.

SLU har fått i uppdrag av den svenska regeringen att beställa och äga fartyget som kommer att bemannas och drivas av Sjöfartsverket. R/V Svea byggs just nu på ett varv i Spanien och kommer att bli ett av världens modernaste forskningsfartyg.

Med hjälp av Svea kommer SLU tillsammans med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, att utföra miljöövervakning i Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

Viktig pusselbit för maritima Lysekil
Svea beräknas anlända till sin hemmahamn Lysekil i mitten av april 2019 och kommer ha sin kajplats vid Gullmarskajen.

  • Det känns tryggt att vi nu har fått en hemmahamn för Svea, dessutom i nära anslutning till vårt Havsfiskelaboratorium. Vi, och de övriga intressenterna, ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Lysekils kommun i den gemensamma strävan att utveckla den akvatiska forskningen både i västerhavet och andra vatten, säger Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU.
  • Att Svea får sin hemmahamn i Lysekil är en viktig pusselbit i utvecklingen med att göra Lysekil till ett ledande centrum för maritima näringar samt forskning och utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.
  • Vi är glada att i hård konkurrens ha fått det här avtalet till Lysekils Hamn. Som en liten hamn är vi vana att vara flexibla och hitta kundspecifika lösningar, det tror vi har varit avgörande för SLU:s beslut, säger Dan Ericsson, VD för Lysekils Hamn AB.

Klas-Göran Henriksson, styrelseordförande Lysekils Hamn AB, vicerektor SLU Erik Fahlbeck och VD för Lysekils Hamn AB, Dan Ericsson

Kajplats vid Gullmarskajen
Avtalet innebär att Lysekils Hamn iordningställer en del av Gullmarskajen för Sveas specifika behov och bygger ett nytt hamnmagasin för SLU och SMHI. Det kommer också att dras fram el, vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme till fartyget.

Investeringarna finansieras genom hyra och hamnavgift från SLU. Avtalet är på 10 år men förhoppningen är att Svea ska ligga kvar i Lysekil hela sin livslängd som beräknas till 30 år.

 

  • Tack vare ett gott samarbete med SLU och ett intensivt arbete av det kommunala hamnbolagets personal och våra kommunala tjänstemän, har avtalet om att förlägga det nya forskningsfartyget i Lysekil kunnat ros i hamn, säger Jan-Olof Johansson.
  • Svea är i framkant avseende miljötänk och det präglar också oss när vi iordningställer kajen. Genom att skräddarsy lösningar med bland annat fjärrvärme och landanslutning för el, möter vi SLU:s hårda krav på miljövänlig teknik. Samarbetet med SLU har varit mycket positivt, vi ser fram emot det fortsatta arbetet och att Svea kommer hit i april 2019, säger Dan Ericsson.
  •  Sveas närvaro i Lysekil stärker SLU:s nuvarande verksamhet på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil samt befäster Lysekil som ett maritimt centrum. På sikt kommer fartygets närvaro även att ge spridningseffekter till lokala företag i form av servicearbeten.

 

Mer om maritima Lysekil
Lysekils kommun har identifierat de maritima näringarna som ett styrkeområde på grund av att det finns många framstående företag inom området. Det finns även en bred representation inom marin forskning och utbildning. Maritima Lysekil är därför ett av de politiskt beslutade fokusområdena i Lysekils kommun.

Mer om forskningsfartyget Svea
Forskningsfartyget Svea är designat av Skipsteknisk AS i Norge och byggs av Astilleros Armon i Vigo, Spanien. Beställare av fartyget är Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Sveriges regering.

På SLU:s webbplats finns mer information om Svea.

SLU – Forskningsfartyget Svea
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskningsfartyg/?si=0E84620CB577176C1CEE4CEF680361D7&rid=786375198&sn=sluEPi6-prodSearchIndex

 

Information till mäklare och kunder

För Er information så ankommer Balmoral på morgonen den 1 juni till Grötö Rev (avseglar samma kväll). Under denna dagen kommer vi inte att ha möjlighet att ta emot några andra fartyg till våra kajer. Vi hoppas på Er förståelse och att detta inte kommer att innebära några problem. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig eller Er vanliga kontakt hos oss.

 

Hoppas få tillgång till Grötö Rev

Beslutet att inte förlänga optionsavtalet för Seabased kan innebära nysatsningar i hamnen säger VD Dan Ericsson till Bohusläningen. Det vi behöver nu är direktiv från kommunen hur området ska användas. Det är en förutsättning för att vi ska kunna jobba mer långsiktigt och locka nya kunder till hamnen.

Foto: Ingvar Spetsmark Bohusläning

 

Seabased får inte köpa mark på Grötö Rev!

Det står nu klart att Lysekils Kommun inte förlänger optionsavtalet med Seabased om att de ska få köpa mark på Grötö Rev för att bygga sin fabrik för vågkraftverk.
Läs mer om detta i Bohusläningen 3/4 2017

SeabasedLLhamn6

Bild från Bohusläningen, Lasse Edwartz

Nya regler för att anlita båtsmän i Lysekils Hamn

Från och med 1 februari 2017 inför vi i Lysekils Hamn en ny regel som innebär att användandet av båtsmän är obligatoriskt för alla fartyg över 80 m LOA.
Kravet gäller både vid ankomst och vid avgång.

braemer-i-motsol-liten

Nya kryssningsanlöp 2018

Vi har för närvarande 3 kryssningsanlöp bokade 2018. Det blir vår hitintills bästa kryssningssäsong.

I juli och augusti kommer fartygen Seven Seas Explorer och Seven Seas Navigator till Lysekil, båda från rederiet Regent Seven Seas Cruises . I oktober kommer fartyget Balmoral från rederiet Fred Olsen Cruises, då hoppas vi på ett riktigt fint höstväder med ett Bohuslän i skimrande färger.

Men vi kommer att få se Balmoral i Lysekil redan under 2017! 1 juni lägger hon till vid Grötö Rev för att ge gästerna ombord en möjlighet att för en dag uppleva Lysekil med omnejd.
thumb_img_1409_1024_1024

Denna bild kommer från  fartyget  Marinas anlöp 2014 och är taget av Glicko